18.4.2001 GeoGebra-verkoston tapaaminen Jyväskylässä

Paikalla: Erkki Luoma-aho, Teemu Hinkula,  Hannu Korhonen, Raine Lönnfors, Juha Leino, Jarno Koskimäki, Anssi Lauha, Taru Koskinen, Markus Hähkiöniemi, Henry Leppäaho, Mikko Rahikka, Simo Kivelä, Kirsi Malinen ,Heikki Tynkkynen

 1. Koulun rehtori Ari Pokka toivotti tervetulleeksi.
 2. Esittelimme lyhyesti itsemme, uusia paikalla.
 3. Jyväskylän yliopiston didaktikko Markus Hähkiöniemi kertoi tutkimuksestaan: Tutkiva matematiikka.
 4. Didaktikko Henry Leppäaho kertoi tutkimuksestaan GeoGebra-avusteisista opetusharjoittelutilanteista.
  • Kokemuksia GeoGebra-avusteisista tunneista opetusharjoittelussa
  • Teknologia matematiikan opettajan työvälineenä -kurssi Matematiikan laitoksella.
  • Kysely hypoteettisista GeoGebra-avusteisista opetustilanteista –
  • Oppilaiden ohjaamisen tasot
 5. Lounas
 6. Mikko ja Hannu esittelivät 4.0 versiota.
 7. Mikko kertoi Norjan matkastaan.  Mainosti Vilnan kokousta sekä mainitsi rahahakemuksen täytöstä Vilnan kokoukseen.
 8. Jussi Kytömäki tekee OPH:n hakemuksen, jossa Suomen GeoGebraverkosto on yhteistyökumppanina.
 9. Simo Kivelä esitteli intmath.org sivuston. GeoGebra- sovelman heiluritasomenetelmä, http://intmath.org/other/matanim/ .
 10. 8-luokan geometrian kurssi Matematiikkaa virtuaalisesti: Anssi Lauha, Taru Koskinen.
 11. Jarno esitteli ”Matematiikkaa tietokoneella” -kurssin saavutuksiaan sekä Mab2 kurssikoe kokeilujaan.
 12. Erkki puhui Maolin verkkokurssista.
 13. Johtoryhmän skype kokous 3.5.klo 19.00.

Muistakaa laittaa esityksenne muille jakoon!

kirjoitti Jarno

kuvia