GeoGebra konferenssi 29.8.-31.8.2011, Itävalta, Hagenberg

Kahden vuoden välein järjestettävä GeoGebra konferenssi järjestettiin elokuun lopussa Itävallassa Hagenbergissa, Linzin liepeillä. Konferenssi  oli uuden 4.0 version julkistaminen. Konferenssiin osallistui n. 200 geogebrailijaa ympäri maailmaa. Konferenssi koostui 5 luennosta,  yli 70 esitelmästä sekä lisäksi työryhmä työskentelystä. Työryhmiä oli 10 eri aihealueesta.

Ensimmäisen päivän esitykset olivat pääasiassa uuden version ominaisuuksista sekä ohjelman nykytilasta. GeoGebran kehitys on ollut huimaa. Esimerkiksi vuonna 2007 sitä oli kehittelemässä 3 ihmistä, nyt mukana on 38 kehittäjää sekä n. 200 kääntäjää. Geogebran sivuillakin on käynyt 15 miljoonaa kävijää. Idean isä Markus Hohenwarter kertoikin liikkeen suosivan Warren Buffetin lausumaa ajatusta: ”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

GeoGebra 4.0 on lisätty uusia toimintoja. Konferenssissa esitelttiin muunmuassa tekstikenttä sekä painike-työvälineiden tuomat mahdollisuudet sekä uudessa versiossa oleva mahdollisuus tehdä kaksi keskenään dynaamisesti toimivaa piirtoikkunaa. Uusi lisä GeoGebra-maailmaan on myös GeoGebraTube (www.geogebratube.com), johon käyttäjät voivat tallentaa tuotoksiaan ja jonka on tarkoitus mahdollisesti syrjäyttää GeoGebraWiki. Lisäksi konferenssissa esiteltiin symbolisen laskennan mahdollistava CAS, joka on jo käytössä 4.2 beta-versiossa. 3D-grafiikkaa kehitellään 5.0 versioon,  jota voi myös jo testata beta-versiona. Beta-versioiden linkit löytyvät GeoGebra Forumilta http://www.geogebra.org/forum/ .

Toisena päivänä oli vuorossa enemmän erillaisten sovellusten esittely missä ja miten GeoGebraa käytetään. Esiteltiin muunmuassa missä kehitysvaiheessa ollaan GeoGebran tuomiseksi mobiililaitteisiin kuten kännyköihin ja taulutietokoneisiin. Joitain rajattuja ominaisuuksia on jo käytössä. Allekirjoittaneelle jäi lisäksi mieleen ilmaisen Wink screencast-ohjelman käyttö GeoGebran online-koulutuksessa.

Kolmas päivä oli pyhitetty yhden yhteisen luennon lisäksi työryhmä-työskentelyyn, jossa pyrittiin pienissä ryhmissä keksimään ideoita omien aihealueiden tiimoilta. Allekirjoittanut osallistui Online Education-työryhmään. Ryhmässä esiteltiin ja pohdittiin erilaisia alustoja, jossa GeoGebran avulla opettamista voisi suorittaa. Lisäksi mietittiin uuden GeoGebraTuben tuomia mahdollisuuksia. Yksi ryhmän selkeä viesti ohjelman kehittelijöille oli mahdollisuus tallentaa myös muita kuin GeoGebra tiedostoja GeoGebraTubeen. Tämä helpottaisi opettajan työtä materiaalin jakamisessa ja vastaanottamissessa. Epävirallisissa keskusteluissa ohjelman kehittäjien reaktio ideaan oli vähintäänkin nihkeä.

Konferenssissa oli paikalla opettajien lisäksi paljon ohjelmoijia ja didaktikkoja joten esitelmien aiheet vaihtelivat suuresti. Myös mielipide eroja ohjelman kehityssuunnasta syntyi. Toiset haluaisivat lisää toimintoja. Esimerkiksi tekstikenttä-ikkunan lisääminen herätti keskustelua eräässä esityksessä. Tämän uskottiin auttavan matemaattisen kirjoituksen opettamisessa. Toiset taas pitäisivät sovellusten määrän ennallaan tai jopa vähentäisivät sitä.

Jos vertaillaan toimintaa maailmalla ja Suomessa, voidaan konferenssissa nähdyn perusteella todeta, että Suomessa osataan hyödyntää ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia hyvin. Instituutti toimii Suomessa aktiivisesti, mutta muissa maissa yliopistot tuntuvat olevan enemmän mukana toiminnassa. Lisäksi GeoGebran käyttäjiä ei ole kovinkaan paljoa ainakaan, jos verrataan Norjaan, joka on maailman kärkimaita käyttäjämäärissä. Tämä johtunee Norjan suuresta opetuskäytössä olevien tietokoneiden lukumäärästä.

Lisää tietoa konferenssista löytyy osoitteesta http://ggbconference2011.pbworks.com/

Kuvia konferenssista: https://picasaweb.google.com/107008781446304713651

Teemu Hinkula