Kotitehtäviä isossa opetusryhmässä

Neljännessä jaksossa käytin GeoGebraa oppilaiden kanssa tietokoneluokassa mb3 kurssilla. Katso juttu siitä työtavasta. Nyt viidennellä jaksolla minulla oli iso mb3 ryhmä. Parilla ensimmäisellä tunnilla opetin GeoGebran käyttöä luokan edessä dataprojektorin avulla. Opetin menetelmän miten tuottaa GeoGebralla html-tiedosto, jonka voi lähettää sähköpostitse opettajalle.

Ensimmäisten  tuntien jälkeen annoin kotitehtäväksi tehdä pienen helpon harjoituksen (piirrä joku suora) ja se piti lähettää minulle. 35 oppilaan ryhmästä 17 teki jomman kumman tehtävän. Motivointina kerroin, että jokaisestä tällaisesta tehtävästä saa lisäpisteen kurssin arviointiin.

Kurssin aikana teetin yhteensä 16 tehtävää. Tehtävät olivat suoraan Sigma3:n kotitehtäviä. Tavoitteena oli saada tehtävän ratkaisu aikaiseksi GeoGebran avulla. Aktiiviksi GeoGebran käyttäjiksi muodostui seitsemän oppilaan ryhmä.

En juurikaan neuvonut GeOGebran käytössä, tehtävät ilmoitin blogissani omalla sivulla. Aktiiviset oppilaat oppivat itsestään käyttämään GeoGebraa melko luovasti. He löysivät eri työkaluja ja komentoja itsenäisesti.

Tein itselleni GoogleDocsiin taulukkolaskentasivun, jonne merkitsin oppilaiden pisteet sitä mukaa kun sähköposteja tuli. Näin pystyin lisäilemään pisteitä sitä mukaa kun tehtävien ratkaisuja pompsahti sähköpostiini paikasta riippumatta, (jopa iPhonesta).

Ajatuksia

Tämä työtapa sopi isolle ryhmälle erittäin hyvin. Uskon, että nuo seitsemän oppilasta oppivat matematiikkaa syvemmin kuin muut. Pidän tätä hyvänä tapana lisätä aktiivisten oppilaiden matematiikan osaamista. Tulen käyttämään työtapaa tulevaisuudessakin.

Erityisen tyytyväinen olen html-tiedostojen käyttöön sähköpostin kanssa. menetelmä nopeuttaa arviointitoimenpiteitäni huomattavasti. En tarvitse erillistä salasanalla toimivaa ympäristöä vaan homma toimii mikavasti. Palautteen anto yksittäiselle oppilaalle on myös helppoa.

Ongelmakohta on tietysti oppilaiden osaamattomuus käyttää tietokonetta, koneen puute tai jokin ongelma jonka takia GG ei käynnistynyt. En tehnyt tästä itselleni ongelmaa sillä oppilailla oli lupa käyttää koulun koneita kotitehtävien tekoon. (Yksikään ongelmatapauksista ei käyttänyt tätä menetelmää tietotekniikkaongelmansa ratkaisemiseen).

Suorat lyhyen matikan tunnilla

tiistai: Lyhyen matikan 3 kurssilla olemme opiskelleet noin 8 h suoria kynällä ja paperilla. Tänään menin oppilaiden kanssa tietokoneluokkaan. 20 oppilaasta 4:llä oli kokemuksia ennestään GeoGebrasta.

Ensin neuvoin heille miten GeoGebran saa toimimaan ja selvitin että samalla tavoin he saavat ohjeman auki kotonaan.

Opetin ensin suoran piirtämisen tyyliin piirrä y = 2x-3. Kun kaikki olivat saaneet suoran piirrettyä pyysin heitä ottamaan oppikirjat ja tekemään Sigma3:n sivun 50 suorienpiirtotehtävät GeoGebralla ja myös piirtämään suorat vihkoon.

Noin 10 min ennen tunnin loppua opetin heille tallentamisen web-sivuksi ja kerroin, että kotitehtävänä on tehdä kaikki suorat samaan tiedostoon ja lähettää se sähköpostilla minulle.

Tunnin jälkeen laitoin tehtävän vielä blogiini.

Ensi kerralla pitää muistuttaa, että lähettäessään sähköpostia, laittavat otsikon alkuun jokin tunnisteen esim. MB3, näin saan ne helposti omaan kansioon sähköpostiohjelmassani. Tietysti oppimisalustakäyttäjät käyttänevät alustoja.

Omasta mielestäni tunti sujui erittäin hyvin, tietysti parilla oppilaalla/koneella oli jotakin ongelmaa. Tällä tunnilla ei välttämättä opittu matematiikkaa, lähinnä opittiin uusi työtapa. 45 minuutin oppitunti oli hieman liian lyhyt, mutta veikkaan, että suurin osa oppilaista tajusi mistä oli kyse.

Jatkamme GeoGebran käyttöä noin 1-2 h:n viikkovauhtia. Aion myös antaa heille myös kotitehtäviä tehtäväksi, palautus tapahtuu sähköpostilla.

Tunnin lopussa kaksi oppilasta ehti lähettää tiedoston minulle sähköpostitse.

keskiviikko: Ennen tuntia kotitehtävän oli lähettänyt sähköpostilla seitsemän oppilasta. Jotkut kertoivat ongelmista sähköpostissaan, vissiin muste oli loppunut sähköpostiohjelmasta tms. Motivointina kerroin, että näistä GeoGebratehtävistä saa lisäpisteitä, oppilaat ehdottelivat, että koko koe pidettäisiin tietokoneella. Lupasin pohdiskella asiaa.

Tunnilla opiskelimme yhtälöparin ratkaisun algebrallisesti ja sen merkityksen graafisesti. Annoin heille kotilaskuja ja pyysin heitä tekemään yhden kirjan tehtävän graafisesti GeoGebralla. Opetin Leikkauspiste-komennon.

perjantai: Opiskelimme luokassa suoriin liittyviä tehtäviä kaksoistunnin kynällä ja paperilla.

maanantai: perinteinen oppitunti

tiistai: Opiskelimme tietokoneluokassa paraabelin piirtoa ja kuvaajiin liittyviä käsitteitä Sigman tehtävistä. Noin kolme poikaa ei osannut käyttää konetta/ohjelmaa, loput työskentelivät mallikkaasti itsenäisesti. Annoin kotitehtäväksi kirjan tehtäviä kynällä ja paperilla sekä GeoGebralla. Noin 7 palautti tehtävän sähköpostitse.

keskiviikko: Opiskelimme Sigman mukaisesti funktiokäsitettä ja käyrän piirtoa kynällä, laskimella ja paperilla.

Ajatuksia

Tämä tapa, jossa opiskellaan GeoGebran kanssa tietokoneluokassa toimi pienen ryhmän kanssa hyvin. Tosin minulle jäi sellainen tuntuma, että tietokoneluokkaa olisi pitänyt käyttää enemmän. Ehkä noin 5-8 tuntia jotta kaikki oppilaat olisivat oppineet työtavan syvemmin.

Mikko Rahikka