IV Nordic GeoGebra Conference, Syyskuu 20-22, Kööpenhamina, Tanska

Pohjoismainen GeoGebra-verkosto (http://nordic.geogebra.no/) kokoontui Kööpenhaminaan 20.-22. syyskuuta 2013.

Suomea edustivat: Anna Kairema, Juha Leino ja Jarno Koskimäki

Blue Planet - Pohjois-Euroopan suurin akvaario
Blue Planet – Pohjois-Euroopan suurin akvaario

random

Annan ja Juhan työpaja GeoGebra and Random Numbers

Pohjoismaisen verkoston vuosittaiset konferenssit on tarkoitettu opettajille ja opettajakouluttajille. Kaksipäiväisen konferenssin ohjelma rakentuu seminaareista, paneeleista ja työpajoista. Lue lisää konferenssin kotisivulta!

Tämän järjestyksessään neljännen konferenssin pääteemat olivat

 1. GeoGebra läpi koulujärjestelmän: Using GeoGebra throughout the education system. From primary school to higher education;
 2. Screencast teknologia: Screencast technology in correspondance with GeoGebra;
 3. GeoGebran 3D.

Konferenssin pääpuhujana oli GeoGebra5:n ja 3D paketin vastuullinen koodari  Mathieu Blossier Ranskasta. Blossierin esityksessä näimme makupaloja tulevan GeoGebra5:n mahdollisuuksista kolmiulotteisen geometrian esittämiseen.

Työpajojen sisällöt vaihtelivat teeman 1 vaatimassa laajuudessa aina alakoulun sovelluksista yliopistomatematiikan sovelluksiin. Mieleenpainuvia olivat tanskalaisten opettajien työpaja GeoGebra in the early school years sekä toisaalta Using GeoGebra for visualizing complex variable, jonka liettualainen ohjaaja taituroi GeoGebran havainnollistamaan kompleksianalyysin ilmiöitä. Näiden työpajojen sisällöt todellakin osoittavat konkreettisesti sen, miten GeoGebra taipuu monentasoisten matemaattisten löytöretkien tarpeisiin!

Suomalaispanos konferenssissa oli Annan ja Juhan perjantainen työpaja GeoGebra and random numbers, jonne olimme suunnitelleet itsekorjautuvia GeoGebra-harjoituksia. Harjoituksissa hyödynnettiin Random-komentoja, painikkeita, tekstikenttiä ja skriptiä. Työpajan sisältö ja sovelmat löytyvät täältä.

Lauantain ekskursiona oli vierailu Blue Planetiin, jossa GeoGebran asemesta ihmetystä ja ihastusta herättivät monenmuotoiset, -väriset ja -kokoiset merenelävät maailman joka kolkalta.

Call for Participation in the fourth Nordic GeoGebra conference

We hereby invite contributions to the fourth Nordic GeoGebra conference which will be held in Copenhagen in September 20. – 22. 2013. The main themes of the conference are:

 • Using GeoGebra throughout the educational system. From primary school to higher education.
 • 3D in GeoGebra.
 • Screencast technology and GeoGebra.

We welcome contributions by teacher and researchers either in the form of a talk (20 – 30 min.) presenting practice or research that relates to ICT in the teaching of mathematics, or in the form of a workshop (90 min.) on the use of GeoGebra or other software.

At the conference a special topic group on learning mathematics through screencast technology and video will work on video and screencast as a method for strengthening the teaching and learning of mathematics.

Submissions in the form of an abstract of maximum 300 words describing the presentation or workshop should be submitted through the conference website http://geogebralabs.dk/ .

Dates:

 • Deadline for submission 15/5
 • Notification of acceptance or rejection 7/6
 • Deadline for early registration 15/6
 • Deadline for late registration 1/9

Plenary Speakers: Mathieu Blossier, Kristi Kreutzberg, Elisabeth Engum and Carl Winsløw

Scientific program committee: Morten Misfeldt (Chair, Denmark), Freyja Hreinsdóttir (Iceland), Kristi Kreutzberg (Estonia), Mikko Rahikka (Finland), Thomas Lingefjärd (Sweden), Anders Sanne (Norway), and Rikke Teglskov (Denmark).

Local organizing committee: Rikke Teglskov (Chair), Kirsten Søs Spahn, Martin Thun Klausen, Troels Gannerup Christensen, and Simon Hempel-Jørgensen

 

Pohjoismaisen GeoGebra-verkoston (NGGN) seminaari 17-19.1.2013 Kööpenhamina, Tanska

Suomen edustajat: Mikko Rahikka, Anna Kairema

Muut osallistujat: Mette Andresen, Simon Hempel-Jørgensen, Morten Misfeldt, Louis Køhrsen, Rikke Teglskov Kristensen ja Kirsten Spahn (Tanska), Arne Engstrom, Maria Fahlgren, Per Jonas Hall ja Thomas Lingefjärd (Ruotsi), Anders Sanne (Norja), Freyja Hreinsdóttir ja Vilhjálmur Þór Sigurjónsson (Islanti), Kristi Kreutzberg ja Sirje Pihlap (Viro), Ričardas Kudžma ja Rokas Tamošiūnas (Liettua)

734068_4487641584032_1221121073_n
Aalborg yliopisto, Kööpenhamina, Tanska
 

Pohjoismainen GeoGebra -verkosto kokoontui talviseen Kööpenhaminaan 17-19 tammikuuta, 2013. Kolmivuotinen Nordplus Horizontal projekti “Nordic GeoGebra Network” (NGGN) (alkanut 1.6.2010) on päättymässä kesäkuussa 2013. Tämän kokouksen päätarkoituksena ja tavoitteena oli toteutuneen projektin arvioiminen ja toimintaraportin kirjoittaminen sekä toisaalta tulevan toiminnan suunnitteleminen ja jatkorahoitushakemuksen laatiminen.

Verkostotapaamisemme alkoi torstaiaamuna kouluvierailulla Hvidovre Gymnasiumissa. Seurasimme kolme lukion matematiikan tuntia. Tanskassa geogebra on jo vakiinnuttanut paikkansa kouluopetuksessa, ja ohjelmaa käytetään paljon. Tunneilla oppilaat työskentelivät itsenäisesti ja pienissä ryhmissä tehtävien ja geogebran parissa.

Iltapäivällä kokoonnuimme Aalborg yliopiston tiloihin. Iltapäivän aiheena oli verkoston toiminnan ja Nordic GeoGebra Network -projektin 2010-2013 tulosten arvioiminen.

Projektin aikana ryhmä matematiikan opettajia, opettajankouluttajia ja tutkijoita viidestä pohjoismaasta sekä Virosta ja Liettuasta järjestäytyi yhteistyöverkostoksi. Verkoston ensimmäisen kolmivuotiskauden tarkoituksena oli syventää, vahvistaa ja laajentaa pohjois-baltialaista yhteistyötä liittyen tutkivan oppimisen menetelmien sekä tieto- ja viestintäteknologian, erityisesti Geogebra-ohjelman, soveltamiseen ja hyödyntämiseen matematiikan opetuksessa.  Tämän ensimmäisen toimintakautensa aikana verkosto järjesti kolme kolmipäiväistä konferenssia: 2010 Reykjavikissa Islannissa, 2011 Vilnassa Liettuassa sekä 2012 Tarttossa Virossa. Konferenssien lisäksi verkosto kokoontui kolmeen seminaariin: 2011 Tromsø-Trondheimissä Norjassa, 2012 Marstrandissa Ruotsissa sekä nyt 2013 Kööpenhaminassa Tanskassa.

Torstai-iltapäivän aikana kertasimme ja arvioimme erityisesti projektin viimeisen vuoden 2012 tapahtumia. Vuoden suurin tapahtuma oli järjestyksessään kolmas pohjoismainen konferenssi, joka järjestettiin Tarttossa, Virossa 14-16 syyskuuta, 2012. Freyja esitti konferenssin yhteydessä tehdyn kyselyn tuloksia. Todettiin, että projektilla on kohtuullisesti rahaa jäljellä, ja projektille päätettiin hakea jatkoaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että projektin jäljellä olevat varat voidaan käyttää verkoston seuraavan konferenssin kuluihin. Seuraava konferenssi järjestetään Kööpenhaminassa 20-22 syyskuuta, 2013.

Perjantaina kokoonnuimme yliopistolle suunnittelemaan verkoston tulevaisuutta. Sovimme, että verkosto hakee jatkorahoitusta Nordplus Horizontal -ohjelmasta seuraavalle kolmivuotiskaudelle 1.10.2013-30.9.2016. Päädyimme Johan Hallin johdolla tavoite- ja toimintasuunnitelmaan. Tarkoituksena on jatkaa, parantaa ja laajentaa verkoston toimintaa tulevina vuosina. Verkoston tavoitteet ja toiminta on tähän mennessä rajoittunut opetuskokemusten ja opetus- ja oppimateriaalin jakamiseen. Tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa toimintaa opetus-tutkimusyhteistyön tukemiseen sekä materiaalien tuottamiseen pohjoismaalais-baltialaisissa yhteistyöprojekteissa. Verkoston toiminnan tavoitteiksi kirjattiin opettaja-opettaja ja opettaja-tutkija yhteistyön innoittaminen, yhteistyön tulosten kokoaminen ja raportoiminen sekä materiaalin tuottaminen ja jakaminen. Seuraavan toimintakauden konferensseille sovittiin teemat. Kööpenhaminan konferenssin 2013 teemaksi sovittiin screen cast teknologia ja sen pääpuhujaksi on lupautunut geogebra 3D -version pääkehittäjä Mathieu Blossier Ranskasta. Seuraavat konferenssit kokoontuvat 2014 Suomessa, 2015 Norjassa ja 2016 Ruotsissa. Konferensseja varten perustetaan opettajista, opettajankouluttajista ja tutkijoista koostuvat työryhmät työskentelemään ennaltasovittujen teemojen parissa. Teemat ovat video/screen cast teknologia (2014), opetusmateriaalien tuottaminen (2015) ja TVT työvälineet (2016). Ryhmät kokoontuvat vuosittain keskustelemaan valitusta teemasta, ja yhteistyön hedelmät esitellään konferenssissa.

Lauantaina järjestyimme pienryhmiin kirjoittamaan hakemusta. Hakijoiksi päätettiin lopulta yhteistyökoulujen lisäksi kirjata yhteistyöyliopistoja. Näin tutkimuksellinen näkökulma ja tutkimusyhteistyö matematiikan opettajien ja matematiikan opetuksen tutkijoiden välillä korostuu verkoston toiminnassa tulevaisuudessa.

Toivottavasti valittu suunta kantaa hedelmää. Kööpenhaminan seminaarin aivoriihet poikivat kasan hienoja ja kunnianhimoisia tavoitteita, toimintasuunnitelmia ja yhteistyöhankemahdollisuuksia. Toivottavasti ne jalostuvat tulevina vuosina projekteiksi, jotka siirtyvät toimiviksi käytänteiksi ja osaksi matematiikan opetusta kaikkialla pohjolassa ja Baltiassa.

Kööpenhaminan seminaari: kuvia

 

 

Kööpenhamina

Palaveri pidettiin ammattioppilaitos UCC:n tiloissa. Fyysisesti paikalla olivat Mette Anndresen Tanskasta, Anders Sanne Norjasta ja Mikko Rahikka Suomesta, Skype neuvotteluissa olivat mukana Islannista Freyja Hreinsdóttir ja Ruotsista Thomas Lingefjärd. Lisäksi olimme yhteydessä useisiin hankkeeseen liittyviin henkilöihin sähköpostitse ja puhelimella.

Päätimme yhdessä hakea 3-vuotista apurahaa Pohjolan GeoGebra-verkoston perustamiseen. Hankkeen johtajaksi valittiin Freyja Hreinsdóttir. Budjetin suunnitelusta vastaa Anders Sanne, muut auttavat kykyjensä mukaan, MR auttaa virolaisia.

Tavoitteena on luoda yhteispohjoismainen (Baltia mukana) verkosto. Käytännössä työ alkaa Reykjavikin konferenssilla elokuussa 2010. Verkosto pitää vuosittain konferensseja ja järjestää verkostoitumista kansallisten hankkeiden kanssa sekä yhteisillä sivuilla käyttäen web2.0 työkaluja.

Hankkeen alkuvaiheessa (ja toivottavasti se jatkuu loppuun asti) keskitytään matematiikan opettajiin, tutkimus on mukana ”siivellä”.

Peruslähtökohtia

 • hyvistä opettajista vielä parempia
 • opitaan toisiltamme
  • norjalaisilla lukiolaisilla on kannettavat koneet koulussa, miten se auttaa matikan oppimista
  • suomalaiset pärjäävät Pisassa, miksi muut eivät
  • tanskalaisilla on paljon matikan oppimisen tutkimista, miten muissa maissa
 • muut alan ohjelmat
 • nykyinen teknologia, koneet, älytaulut
 • tuleva teknologia, mobiili, uudet laitteet
 • Baltian auttaminen
 • verkostoituminen
 • koulujen väliset hankkeet
 • tutkimustiedon siirtäminen ”kentälle”
 • opetussuunnitelmat

Kieliongelma tullee vastaan, se ratkaistaan jotenkin ja tietysti eletään sen kanssa. Virallinen kieli on englanti.

Anders näytti mielenkiintoista tietoa geogebra.org-sivujen käyttäjämääristä. Kuukausittain eri käyttäjiä eri maista on seuraavasti: Norja 17000, Tanska 13000, Ruotsi 3800, Suomi 3400, Islanti 300, Baltian maat yhteensä 150.

MR