Yläkoulun opettajien palaveri

Kokous Helsingissä, Aleksis Kiven koululla 23.3.2011 klo 13-15.15

Läsnä: Maija Tynkkynen, Heikki Tynkkynen, Hannu Särkkä, Taru Koskinen, Teemu Hinkula, Hannu Korhonen, Kari Teittinen, Kirsi Malinen

  • Kasavuoren koulu Kauniaisista saatiin verkostomme jäseneksi. Yhteyshenkilöiksi lupautuivat Taru Koskinen ja Hannu Särkkä.
  • Keskusteltiin GeoGebran käytöstä ja tuoreimmista käytännön kokemuksista yläkoulun matematiikan opetuksessa.
  • Teemu ja Kari näyttivät muutamia uusia ideoitaan.
  • Keskusteltiin ilmenneestä tarpeesta: Koska valmiit toisten tekemät appletit eivät välttämättä sovi ihan suoraan omiin tarpeisiin, olisi hyvä tallettaa appletit html-muotoon siten, että kaksoisnäpäyttämällä applettia saisi avattua ggb-tiedoston ja muokattua omaan tarpeeseen sopivammaksi.
  • Keskusteltiin myös siitä, kuinka tärkeää ja hyödyllistä on saada toisilta palautetta ja kommentteja omista tekeleistään, jotta viimeistelykin tulisi tehtyä. Pohdittiin, mikä olisi hyvä ja vaivaton väylä palautteen antamiseen (s-posti, wikin keskustelu-osio?).
  • Keskusteltiin jo olemassa olevien hyvien applettien linkittämisestä. Esim. yläkoululle koottuun aineistoon wikispaces-sivulle kannattaisi laittaa linkki, jolla pääsisi GeoGebra-wikissä oleviin valmiisiin pinta-ala –applettehin.
  • Pohdittiin, olisiko blogi kanava, jolla voisi vinkata hyvistä ja mielenkiintoisista maailmalla tehdyistä geogebra-appleteista.

Muistion kokosi Kirsi.