ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä – itsenäinen suoritus

ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Oppimateriaali: Kieli ja tekstit 1

OPS: Harjaannutaan erittelemään tekstejä: kieltä, rakenteita ja merkityksiä. Opitaan näkemään tekstin yhteys kontekstiin ja muihin teksteihin. Syvennetään taitoa käyttää painettuja ja sähköisiä tietolähteitä kriittisesti mm. oman prosessikirjoittamisen ja informatiivisen puhe-esitysten pohjana. Luetaan lyhyiden tekstien lisäksi kaksi tai kolme kokonaisteosta, joista yksi voi olla tietoteos.

Opiskeluohjeita: Lue ensin tämä moniste huolellisesti kokonaan. Seuraavassa on lueteltu kurssin tehtävät. Tutustu aina ensin oppikirjan teksteihin ja tee sitten tehtävät kirjallisesti. Kokoa tehtävistä työkansio tai tee tehtävät vihkoon, jossa voi olla sopivia tehtäviin tai aihepiireihin löytämiäsi tekstejä. Voit myös halutessasi tehdä ylimääräisiä tehtäviä. Muista tehdä työkansioosi sisällysluettelo ja otsikoida tekstisi. Kirjoita työkansion alkuun arvio omasta työskentelystäsi.

Kurssin itsenäisestä opiskelusta ja arvioinnista: ÄI2 -kurssi suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla kurssille. Kurssin arvosanaan vaikuttavat kaikki osasuoritukset.

Kurssitehtävät

Kohti asiatekstiä

–   Tavoitteena luotettavuus ja uskottavuus: Lue s. 142 ja tee tehtävät 1,2,4.

–   Asiatekstejä moniin tarkoituksiin: Lue s. 150–153 ja tee tehtävät 1,2,3,5.

–   Tyyliä verbeillä ja lausekkeilla: Lue s. 156–159 ja tee tehtävät 1,2.

–  Kielen rakenne: Mitä muistat suomen kieliopista? Laadi käsitekartta kieliopin termeistä ensin ilman oppikirjaa (= aiemman tiedon mieleen palauttaminen) ja oppikirjaa apuna käyttäen (s. 126–138) (= tutun uudelleen järjestämistä ja uuden liittämistä vanhaan). Merkitse karttaasi eri väreillä lisäyksiä, mihin kieliopin asioihin liittyy kielenhuollon ohjeita.

–   Eheää tekstiä: Lue s. 188–191 ja tee tehtävät 1–3.

–   Kielenhuoltoa: Kertaa oppikirjasta (tai Uusi apulainen -kielioppaasta) ainakin omistusliitteen ja pronominien käytön ohjeet sekä rektio ja kongruenssi. Käytä oppikirjan hakemistoa apuna.

Asiatekstin rakentaminen

–   Tiedon lähteille: Lue s. 164 – 158 ja tee tehtävät 2,3.

–   Artikkeli suodattaa tietoja: Lue s. 201–203 ja tee tehtävä 1.

–   Informatiivinen puheenvuoro välittää tietoa: Lue s. 211–213 ja tee tehtävät 3–5.

–   Asiateksti alusta loppuun: Lue s. 175–183 ja tee tehtävät 1–4.

–   Essee erittelee ja pohtii: Lue s. 207–208 ja tee tehtävä 1.

Kaunokirjallisten tekstien rakenteita: Lue s. 218–219.

 

Kirjoitustehtävät

Tietokirjan tutkiminen ja tekstitaitotehtävä

Valitse sinua kiinnostava tietokirja, jonka uskottavuutta ja luotettavuutta arvioit. Tee ensin muistiinpanoja. Tutki ja arvioi tekstin luotettavuutta, uskottavuutta ja asiantuntemusta (Miten asiantuntemusta osoitetaan? Mitä tietolähteitä on käytetty? Miten lähteisiin viitataan?) sekä kieltä ja tyyliä (Miten voi luonnehtia kirjan kieltä ja tyyliä?) Tee tarkkoja havaintoja kirjan tekstistä; kerro esimerkkejä. Kirjoita yhtenäinen teksti seuraavan ohjeen mukaan:

Tehtävänanto: Arvioi lukemasi tietokirjan uskottavuutta ja luotettavuutta.

Etene näin:

1. kappale: Esittele alussa tiiviisti perustiedot kirjasta (tekijät, julkaisuaika), esim.

Terhi Ainialan ja Minna Saarelman tietokirja ”Nimistöntutkimuksen perusteet” (2008) esittelee kattavasti nimistöntutkimuksen eri aloja.

Aloituskappaleessa voi myös kertoa, kenelle kirja on suunnattu. Kohderyhmän perusteella voi tehdä alustavia päätelmiä uskottavuudesta ja luotettavuudesta.

2. kappale: Erittele teoksen uskottavuutta ja luotettavuutta (esim. lähteiden käyttöä).

3. kappale: Erittele teoksen kieltä ja tyyliä.

4. kappale: Esitä tiivistelmänä arviosi teoksen uskottavuudesta ja luotettavuudesta tietylle kohdeyleisölle.

Tekstitaitotehtävä (n. 200–250 sanaa) (Kirjoitetaan isoruutuiselle konseptille)

Lue yleisohje s. 229 ja tee s. 229 tehtävä 1 (aineisto s. 231–232) ja s. 236 tehtävä 5 (aineisto s. 240).

Aineistoessee (n. 400–500 sanaa) (Voi kirjoittaa konseptille tai koneella.)

Kirjoita aineistoessee. Ohjeet ÄI2 Aineistoesee-sivulla tässä samassa blogissa.

Essee kirjoitetaan vaiheittain (ks. s. 175–183). Liitä suunnitelmat ja luonnokset osaksi työkansiota. Kun tekstisi on valmis, tutki sitä ja vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä aloitus- ja lopetustapaa tai -tapoja olet käyttänyt?
  2. Mitä jäsentelytapaa tai -tapoja olet käyttänyt?
  3. Erittele käyttämiäsi sidoskeinoja.

Kurssikoe

1. osio: Romaanivertailuessee (2 tuntia) – voidaan kirjoittaa muulloinkin kuin kurssikoepäivänä.

Valitse romaanivertailua varten kaksi romaania, joiden pohjalta kirjoitat kulussa teoksia vertailevan tekstin mukana olevien muistiinpanojen ja teosten pohjalta. Lopullista tekstiä ei saa kirjoittaa kotona.

2. osio: Kurssikoe (2 tuntia): kokeessa kysytään kurssin aihepiireihin liittyviä kysymyksiä esimerkiksi pronomineista, kongruenssista, rektiosta, tekstin rakenteista, sidosteisuudesta, tiedonhankinnasta ja kirjoitetaan tekstitaitotehtävä.

Romaanivertailukirjat, esimerkkejä (sovi kirjoista opettajan kanssa, koulussa on runsaasti kirjapareja lainattavaksi – muita kuin tässä mainittuja!)

Valitse kaksi teosta samasta ryhmästä.

Nykynuoria: Rune Belsvik, Alaston poika; Nick Hornby, Poika; Erlend Loe, Supernaiivi

Musiikki: Riina Katajavuori, Hevikimmat; Mikael Niemi, Populaarimusiikkia Vittulajänkältä; Kauko Röyhkä, Miss Farkku-Suomi

Sota: Heikki Hietamies, Sotapoika; Michel de Castillo, Tanguy, aikamme lapsi; Albert Kivikas, Nimet marmoritaulussa; Erich Maria Remarque, Länsirintamalta ei mitään uutta; Paavo Rintala, Pojat

Tulevaisuus: Margaret Atwood, Orjattaresi; Ray Bradbury, Fahrenheit 451; Aldous Huxley, Uljas uusi maailma; George Orwell, 1984; P. C. Jersild, Jälkeen vedenpaisumuksen; Hannu Salama, Amos ja saarelaiset; Maarit Verronen, Karsintavaihe

Rakkauden voima: Charlotte Bronte, Kotiopettajattaren romaani; Emily Bronte, Humiseva harju; Margaret Michell, Tuulen viemää; Robert James Waller, Hiljaiset sillat; Edith Wharton, Viattomuuden aika

Rikos ja rakkaus: Prosper Mériméé, Carmen; Ernesto Sábato, Tunneli; Mika Waltari, Vieras mies tuli taloon

Vaikea rakkaus: Jari Jävelä, Romeo ja Julia; William Shakespeare, Romoe ja Julia

Maasedun miehet: Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija; Simo Hämäläinen, Kätkäläinen

 

Romaanivertailu

Koepäivänä kirjoitetaan kurssikokeen yhteydessä kahta romaania vertaileva teksti.

Tavoitteet

–          erojen ja yhtäläisyyksien löytäminen laajoista teksteistä

–          näkökulman rajaaminen

–          ehyen vertailevan tekstin rakentaminen

–          aineiston pohjalta kirjoittamisen harjoittelu

Etene näin (vaiheet 1–4 kotona, 5 koulussa):

  1. Silmäile teoksia. Ennakoi asioita, joita ehkä voit vertailla. Teoksia yhdistävä otsikko ohjaa alkuun.
  2. Lue kirjat eritellen ja tulkiten. Tee muistiinpanoja esimerkiksi taulukon avulla.
aiheteemamotiivi Teos 1sotasodan mielettömyysase Teos 2
henkilöthenkilöiden väliset suhteet
kertojakerronta
kielityyli
teokset lajinsa edustajina sotaromaanit, esim. TS
  1. Rajaa vertailuasi. Et voi vertailla kaikkea mahdollista. Mieti, mikä on teosten kannalta kiinnostavinta ja merkityksellisintä ja keskity siihen.  Esimerkiksi teoksia yhdistävä otsikko on jo valmis ja hyvä näkökulman rajaus.
  2. Suunnittele kirjoitelmaasi. Voit valita myös teoksista hyviä kohtia, joita voit käyttää vertailussasi. Jos hankit teoksista taustatietoja, merkitse muistiin lähdeteostesi julkaisutiedot ja tee lähdeluettelo tekstisi loppuun. Myös verkkolähteiden käyttö on ilmoitettava.
  3. Kirjoita. Käytä apuna teoksia ja tekemiäsi muistiinpanoja. Esittele molemmat teokset tekstisi ensimmäisessä kappaleessa. Etene vertaillen teoksia ja valitsemiasi yksityiskohtia. Käytä tarkkoja tekstihavaintoja esitellessäsi teoksia. Älä kirjoita liian ylimalkaisesti. Otsikoi vertailu näkökulmasi mukaan. Otsikkovihjeenä on teoksia yhdistävä otsikko.
  4. Tarkista tekstin kieliasu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *